اخبار و رویدادها


 
پژوهشکده اقتصاد با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی ایران و دانشگاه خوارزمی برگزار می نماید:
نخستين نشست یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
نخستین نشست یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، با عنوان «اقتصاد اسلامی و چهل سال عملکرد اقتصاد ایران » در روز سه‌شنبه مورخ ٩٨/٨/٢١ در سالن ابوريحان دانشگاه خوارزمی برگزار می گردد.
14آبان1398
انتشار الکترونیکی شماره پاییز فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار)
شماره سوم از دوره نوزدهم فصلنامه این پژوهشکده با عنوان پژوهشهاي اقتصادي (پژوهش های رشد و توسعه پایدار) منتشر شد.
2مهر1398
فراخوان یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «چهل سال عملکرد اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی»
یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «چهل سال عملکرد اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی» در روز چهارشنبه مورخ 13 آذر ماه 1398 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌گردد.
2مرداد1398
برگزاری دومین نشست «نقش علوم انسانی در ارتقاء محیط کسب و کار با تأکید بر پارکهای علم و فناوری»‌
نشست «نقش علوم انسانی در ارتقاء محیط کسب و کار با تأکید بر پارکهای علم و فناوری» توسط پژوهشکده اقتصاد در روز یکشنبه مورخ 30 تیر ماه 1398 برگزار ‌گردید.
1مرداد1398
اولین نشست از دور نهم گفت‌وگوهای توسعه با صاحب نظران با دکتر پرویز پیران برگزار شد
اولین نشست از دور نهم گفت‌وگوهای توسعه با دکتر پرویز پیران، به تاریخ دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ١٣٩٧، در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، برگزار گردید.
18تیر1398
انتشار الکترونیکی شماره تابستان فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشهاي اقتصادي (پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار)
شماره 2 از دوره نوزدهم فصلنامه این پژوهشکده با عنوان پژوهشهاي اقتصادي (پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار) منتشر شد.
4تیر1398
برگزاری اولین نشست «نقش علوم انسانی در ارتقاء محیط کسب و کار با تأکید بر پارکهای علم و فناوری»‌
نشست «نقش علوم انسانی در ارتقاء محیط کسب و کار با تأکید بر پارکهای علم و فناوری» توسط پژوهشکده اقتصاد در روز یکشنبه مورخ 29 اردیبهشت ماه 1398 برگزار ‌گردید.
20خرداد1398
برگزاری هشتمین دور از سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای توسعه»
دور هشتم سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای توسعه» به بازخوانی و نقد آثار اصلی و مهم دکتر علی رضاقلی در پژوهشکده پرداخت.
5خرداد1398
برگزاری هفتمین دور از سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای توسعه»
دور هفتم سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای توسعه» به بازخوانی و نقد آثار اصلی و مهم دکتر ناصر فکوهی در پژوهشکده پرداخت.
30اردیبهشت1398
برگزاری ششمین دور از سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای توسعه»
دور ششم سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای توسعه» به بازخوانی و نقد آثار اصلی و مهم دکتر فرشاد مؤمنی در پژوهشکده پرداخت.
23اردیبهشت1398
برگزاری پنجمین دور از سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای توسعه»
دور پنجم سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای توسعه» به بازخوانی و نقد آثار اصلی و مهم دکتر بایزید مردوخی در پژوهشکده پرداخت.
21اردیبهشت1398
برگزاری چهارمین دور از سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای توسعه»
دور چهارم سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای توسعه» به بازخوانی و نقد آثار اصلی و مهم دکتر رضا داوری در پژوهشکده پرداخت.
15اردیبهشت1398
كاربست‌های سیاستی چارچوب نظری دکتر مسعود نیلی در رابطه با توسعه
دور سوم سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای توسعه» با موضوع استخراج «روایت صاحب نظران» از مساله توسعه در ایران در قالب 4 نشست به منظور بحث، بررسی و نقد آثار اصحاب نظر و پاسخ به نقدهای ناقدان که از سال 1396 آغاز شده، در سال جاری تداوم دارد.
10اردیبهشت1398
گزارش برگزاری نشست "تحولات امید بخش توسعه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی"
نشست "تحولات امید بخش توسعه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی" به همت پژوهشکده اقتصاد با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در تاریخ سی ام بهمن ماه در سالن اجتماعات شهید چمران دانشگاه برگزار شد.
5اسفند1397
پژوهشکده اقتصاد با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار می‌نماید:
نشست علمی و تخصصی «تحولات امیدبخش توسعه درسالهای پس از انقلاب اسلامی »
به مناسبت بزرگداشت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران نشست علمی و تخصصی «تحولات امیدبخش توسعه درسالهای پس از انقلاب اسلامی» توسط پژوهشکده اقتصاد و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، در روز سه شنبه مورخ ٣٠بهمن ماه ١٣٩٧ در سالن شهيد چمران برگزار می‌گردد.
17بهمن1397
گزارش برگزاری نشست "تحلیلی بر 40 سال مطالعات اقتصاد اسلامی ایران"
به مناسبت بزرگداشت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران نشست علمی و تخصصی «تحلیلی بر ٤٠ سال مطالعات اقتصاد اسلامی در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، در روز یکشنبه تاریخ ٧ بهمن ماه ١٣٩٧ از ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر در سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد برگزار گردید.
9بهمن1397
برگزاری نشست نکوداشت 20 دی و پیشنهاد «روز ملی توسعه»
برنامه نکوداشت ۲۰ دی ماه (سالروز تولد و شهادت امیرکبیر)، به همت «پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس» و «پویش فکری توسعه»، با همکاری و مشارکت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان و کمیسیون ملی یونسکو در سالن موزه باغ فین کاشان برگزار گردید.
1بهمن1397
پژوهشکده اقتصاد با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار می‌نماید:
نشست علمی و تخصصی «تحلیلی بر ٤٠ سال مطالعات اقتصاد اسلامی در ایران»
به مناسبت بزرگداشت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران نشست علمی و تخصصی «تحلیلی بر ٤٠ سال مطالعات اقتصاد اسلامی در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، در روز یکشنبه مورخ ٧ بهمن ماه ١٣٩٧ در سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد برگزار می‌گردد.
30دی1397
انتخاب پژوهشکده اقتصاد به عنوان مرکز تحقیقاتی برتر دانشگاه در مراسم گرامیداشت روز پژوهش
پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مرکز پژوهشی تقاضا محور برتر دانشگاه در سال ١٣٩٦ انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.
2دی1397
انتشار مجموعه مقالات دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
مجموعه مقالات دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «چالش­های اساسی اقتصاد ایران: توسعه، عدالت و اشتغال» منتشر شد.
5آذر1397
پژوهشکده اقتصاد برگزار می‌نماید:
نشست علمی «تحلیل شرایط اقتصادی کشور و بررسی راهکارهای برون رفت از آن»
نشست علمی «تحلیل شرایط فعلی اقتصادی کشور و بررسی راهکارهای برون رفت از آن» در روز سه شنبه مورخ اول آبان ماه 97 در سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد برگزار می‌گردد.
30مهر1397
کسب رتبه اول پژوهشکده اقتصاد در ارزیابی مراکز پژوهشی تقاضا محور دانشگاه
در ارزیابی صورت گرفته توسط معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس این پژوهشکده در میانگین سه سال 1394، 1395 و 1396 در میان کلیه مراکز پژوهشی تقاضا محور دانشگاه رتبه اول را کسب کرد.
25مهر1397
برگزاری دومین دور از سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای توسعه»
دور دوم سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای توسعه» به بازخوانی و نقد آثار اصلی و مهم دکتر مقصود فراستخواه در پژوهشکده پرداخت.
7مهر1397
برگزاری سلسله نشست‌هاي «گفت‌وگوهای توسعه»
سلسله نشست‌هاي «گفت‌وگوهای توسعه» با هدف بازخوانی و نقد کلیه آثار اصلی و مهم صاحب نظران و استخراج روایت‌ها درباره توسعه ایران در پژوهشکده آغاز به کار کرده است.
21شهریور1397
ملاقات گروهی از اعضاء هیات علمی پژوهشکده اقتصاد و دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با رییس و معاونین پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
گروهی از اساتید پژوهشکده اقتصاد و دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه در روز شنبه مورخ ١٣٩٧/٢/٢٠ در نشستی مشترک با رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری شركت نمودند.
29اردیبهشت1397
انتخاب رییس پژوهشکده اقتصاد به عنوان استاد تلاشگر دانشگاه
در مراسم گرامیداشت روز استاد از آقای دکتر عباس عصاري آراني رييس پژوهشكده اقتصاد به عنوان استاد تلاشگر دانشگاه قدردانی شد.
25اردیبهشت1397
تقدیر از پژوهشكده اقتصاد در نشست سالانه حوزه معاونت پژوهشی
در نشست سالانه حوزه معاونت پژوهشی، بسته موفقیت پژوهشکده اقتصاد تحت عنوان کلینیک اقتصاد بنگاه به عنوان بسته برتر مراکز پژوهشی انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.
23اسفند1396
پژوهشکده اقتصاد برگزار نمود
دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «اقتصاد اسلامی و چالش‌های اصلی اقتصاد ایران: توسعه، عدالت و اشتغال»
دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «اقتصاد اسلامی و چالش‌های اصلی اقتصاد ایران: توسعه، عدالت و اشتغال» در روز چهارشنبه مورخ ٢٢ آذر ماه ١٣٩٦ برگزار گردید.
13دی1396
پژوهشکده اقتصاد برگزار می‌نماید:
برگزاری دهمين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامی
دهمين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «اقتصاد اسلامی و چالش‌های اصلی اقتصاد ایران: توسعه، عدالت و اشتغال» در روز چهارشنبه 22 آذر ماه سال جاری در سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد برگزار می‌گردد.
20آذر1396
اطلاعیه دبیرخانه همایش
برگزاری همزمان پنجمین نشست دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با نشست پایانی همایش
با عنایت به تعطیلی روز دوشنبه مورخ 1396/9/6، پنجمین نشست دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی همزمان با نشست پایانی برگزار می‌شود.
1آذر1396
پژوهشکده اقتصاد با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی ایران و دانشگاه تهران برگزار نمود
چهارمین نشست دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
چهارمین نشست دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، با عنوان «کارکردهای اقتصاد اسلامی در اقتصاد ایران» برگزار شد.
1آذر1396
پژوهشکده اقتصاد با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی ایران و دانشگاه الزهرا (س) برگزار نمود
سومین نشست دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
سومین نشست دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، با عنوان «اشتغال و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران» برگزار شد.
1آذر1396
پژوهشکده اقتصاد با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی ایران و دانشگاه مفید برگزار نمود
دومین نشست دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
دومین نشست دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، با عنوان «رفاه و فقر در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران» برگزار شد.
1آذر1396
پژوهشکده اقتصاد با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی ایران و دانشگاه شهید بهشتی برگزار نمود
نخستین نشست دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
نخستین نشست دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، با عنوان «توسعه در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران» برگزار شد.
17آبان1396
برگزاری اجلاسيه نهايی كرسی نظريه‌پردازی دانشگاه تربيت مدرس
كيفيت در نظريه‌پردازی و نوآوری، ضامن مرجعيت علمی و اقتدار ملی
17بهمن1395
مدرسه تابستانی «مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار»
مدرسه تابستانی «مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار» با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان برگزار می شود.
2شهریور1395
کتاب «گزارش اقتصاد اسلامی ایران» منتشر شد
کتاب «گزارش اقتصاد اسلامی ایران» توسط انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد
2شهریور1395
نشست تخصصی اقتصاد اسلامی با عنوان «چالش ها و فرصت های تحول در رشته اقتصاد»
چهاردهمین نشست تخصصی اقتصاد اسلامی با عنوان «چالش ها و فرصت های تحول در رشته اقتصاد» با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه محقق اردبیلی و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران برگزار می شود.
2شهریور1395
همایش برنامه ششم توسعه از دیدگاه اقتصاد اسلامی
«همایش برنامه ششم توسعه از دیدگاه اقتصاد اسلامی» با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه محقق اردبیلی و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران برگزار می شود
2شهریور1395
نشست تخصصی کار، کارگر و تأمین اجتماعی با عنوان نقش و سهم نیروی کار در اقتصاد کشور
شست تخصصی کار، کارگر و تأمین اجتماعی با عنوان نقش و سهم نیروی کار در اقتصاد کشور در تاریخ 6/2/1395 در محل سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس از ساعت 14 الی 17 برگزار می شود
5اردیبهشت1395