جدیدترین اخبار
نخستين نشست یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
نخستین نشست یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، با عنوان «اقتصاد اسلامی و چهل سال عملکرد اقتصاد ایران » در روز سه‌شنبه مورخ ٩٨/٨/٢١ در سالن ابوريحان دانشگاه خوارزمی برگزار می گردد. 14آبان1398
انتشار الکترونیکی شماره پاییز فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار)
شماره سوم از دوره نوزدهم فصلنامه این پژوهشکده با عنوان پژوهشهاي اقتصادي (پژوهش های رشد و توسعه پایدار) منتشر شد. 2مهر1398
فراخوان یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «چهل سال عملکرد اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی»
یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «چهل سال عملکرد اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی» در روز چهارشنبه مورخ 13 آذر ماه 1398 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌گردد. 2مرداد1398