متن کامل خبر


 
انتشار الکترونیکی شماره پاییز فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار)

خلاصه خبر: شماره سوم از دوره نوزدهم فصلنامه این پژوهشکده با عنوان پژوهشهاي اقتصادي (پژوهش های رشد و توسعه پایدار) منتشر شد.

شماره پاییز فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار) با مقالات زیر انتشار یافت.

  • برآورد قاعده بهینه سیاست پولی ایران در چارچوب مدل‌های هیبریدی
  • بررسی اثرات متغیر زمانی توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مدل TVP-FAVAR
  • بررسی بیش‌حساسیت مصرف خانوار با تأکید بر محدودیت نقدینگی در ایران
  • بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر ثبات بانکی ایران
  • بررسی اثر متقابل دموکراسی و امنیت حقوق مالکیت بر فساد مالی در کشورهای منتخب
  • پیش‌بینی رشد بخش کشاورزی ایران: رهیافت داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت (MIDAS)
  • مطالعه اثرات مدل سازی و پیشنهاد رفتار صادرات نفت پساتحریمی ایران در چارچوب تحلیل روابط استراتژیک بازار نفت

جهت مشاهده مقالات فوق و دریافت فایل pdf آنها، به سایت فصلنامه این پژوهشکده به آدرس ecor.modares.ac.ir مراجعه فرمایید.

2 مهر 1398 / تعداد نمایش : 125