کارگاه‌ها


 
ردیف عنوان كارگاه تاريخ برگزاري
1 كارگاه نگاهي نو به توسعه منطقه اي ارديبهشت ماه 1380
2 اولين كارگاه پژوهشي اقتصاد اسلامي (دكتر چپرا) بهمن ماه 1381
3 دومين كارگاه پژوهشي اقتصاد اسلامي (دكتر چپرا) آذر ماه 1382
4 کارگاه بين المللی« اخلاق، عدالت واقتصاد» (دکتر کازلوسکی) دی ماه 1383
5 کارگاه اخلاق تجارت(پروفسور گوستاوسون) زمستان 1386
6 کارگاه بودجه ريزي عملياتي در شهرداريها خرداد ماه 1387
7 کارگاه برنامه ريزي استراتژيک در شهرداريها آذر ماه 1387
8 کارگاه روش هاي تأمين مالي در پروژه هاي شهري آذر ماه 1387
9 کارگاه بودجه ريزي عملياتي در شهرداريها بهمن ماه 1387
10 کارگاه مدیریت و برنامه ریزی امور شهرداریها اردیبهشت ماه 1388
11 کارگاه روشهای نوین در امور شهری تیر ماه 1388
12 کارگاه مباحثی نو در اقتصاد شهری مهر ماه 1388
13 دوره شیوه ها و راهکارهای اصلاح الگوی مصرف 23 دی ماه 1388
14 دوره تحولات اقتصادی و چشم انداز بودجه سال 89 شهرداری ها
دوره برنامه استراتژیک در شهرداری ها
29 دی الی 2 بهمن 1388
15 دوره شیوه ها و راهکارهای اصلاح الگوی مصرف 6 بهمن ماه 1388
16 کارگاه تحقیقات کاربردی در حوزه اقتصاد و بانکداری اسلامی با استفاده از داده های ثانویه 5 اردیبهشت ماه 1389
17 کارگاه تجربیات آموزش اقتصاد اسلامی در سطح جهان 8 اردیبهشت ماه 1389
18 کارگاه بودجه ریزی در شهرداری ها
کارگاه برنامه ریزی استراتژیک در شهرداری ها
کارگاه مدیریت شهری
کارگاه طراحی فضا و مبلمان شهری
8 و 9 تیرماه 1389
19 کارگاه عملی تهیه طرح تفصیلی بر اساس یک طرح جامع مصوب 5 و 6 آبان ماه 1389
20 تأثیر هدفمند سازی یارانه ها بر بودجه شهرداریها (با تأکید بر بودجه سال 1390) 1 و 2 دی ماه 1389
21 جهاد اقتصادی در مدیریت شهری 30 و 31 خرداد ماه 1390
1 و 2 تیر ماه 1390
22 بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری ها 21 و 22 اسفند ماه 1392
23 مبانی و کارگاه عملیاتی تهیه طرح های جامع و تفصیلی 28 و 29 خرداد ماه 1393
24 آشنايی با طرح های توسعه شهری
گردشگری و توسعه شهری ( فرصت ها و ظرفيت ها)
احياء بافت های فرسوده شهری
15 لغایت 17 دی ماه 1394
25 نشست کارگاهی اقتصاد مقاومتی، بیمه و تأمین اجتماعی 14 دی ماه 1395